Silvia HLETKOVÁ
diplomovaný fizioterapeut

tel.: +421 903 196 193

Vojtova metóda

Ide o špecifickú formu reflexnej lokomócie. Táto revolučná metóda bola vyvinutá neurológom MUDr. Václavom Vojtom (1917 – 2000), ktorý v 50. rokoch minulého storočia intenzívne zaoberal detskou mozgovou obrnou.

Zistil, že v ľudskom tele sú zafixované určité vrodené vzory pohybov, ktoré je možné aktivovať aplikáciou tlaku na špecifické miesta v tele, a tiež pomocou naťahovania niektorých svalov.

Dnes sa používa na rôzne poruchy pohybovej sústavy dojčiat, batoliat a malých detí vo všeobecnosti.

Jej aplikácia a použitie nie je rezervované len pre choré deti, resp. deti postihnuté defektmi pohybovej sústavy. Veľký úžitok z nej môžu mať aj zdravé deti, ktorých vývoj je trochu oneskorený.
Ďalšou kontroverziou metódy je jej dopad na psychiku dieťaťa. Mamičky sa pri tejto metóde stretávajú s plačom dieťa. Je to spôsobené tým, že deti sú nútené do rôznych, pre ne nepríjemných, polôh. Ak im to však pomôže v správnom vývoji pohybového systému, tak to za pár sĺz stojí.

U detí s rôznymi poruchami pohybového aparátu je jej účinnosť veľmi vysoká. Deti, ktoré podstupujú túto metódu, sa tešia z veľkých pokrokov.

Vojtova metóda sa najčastejšie odporúča na nasledujúce problémy a poruchy:

  • Stredné a ťažké centrálne nervové poruchy
  • Hybridné poruchy vyvolané ochorením mozgu
  • Skoliózu
  • Periférne poruchy horných a dolných končatín
  • Svalové poruchy
  • Choroby chrbtice a rôzne funkčné obmedzenia chrbtice
  • Terapiu a pomocnú terapiu pre ľudí trpiacich vrodenými vývojovými chybami bedier
  • Na problémy s dýchaním a prehĺtaním
  • Rehabilitáciu